Go to Top

MOT-leder

Ansvar og opgaver:

  • Skaber rammer for gennemførelse af program
  • Overblik over MOT-arbejdet på skolen – «kigger ind»
  • Rekrutterer og gennemfører kvalitetssikringssamtaler med MOT-»medarbejdere» sammen med MOT-koordinator
  • Tilrettelægger teammøder med det lokale MOT-team pr. år inklusiv et med repræsentant fra MOT
  • Synliggør MOT
  • Komunikation med MOT Danmark

Uddannelse og samlinger centralt:

Deltager i tre dages MOT-uddannelse og den årlige Ildsjælsamling samt diverse netværksmøder.